logo

HỘI NGHỊ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA TOÁN - THỐNG KÊ

13/03/2017

Thời gian: 9h00 ngày 13 tháng 3 năm 2017 Địa điểm: Phòng A205, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59c Nguyễn Đình Chiểu

Khoa Toán – Thống kê tổ chức hội nghị phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học Chương trình tiên tiến (CTTT) vào ngày 13 tháng 03 năm 2017 tại phòng A205.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp PGS.TS. Hồ Viết Tiến – Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học; ThS. Trương Hồng Khánh – Trưởng phòng KHĐT-KT; PGS.TS. Trần Tiến Khai – Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT; ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh – Phó phòng QLĐT-CTSV; TS Ngô Thị Ánh – Phó Trưởng phòng ĐBCL-PTCT; ThS. Nguyễn Ngọc Thái – Phó Trưởng phòng QLĐT Tại chức; ThS Phạm Trung Tấn, chuyên viên phòng QLĐT-CTSV cùng tập thể giảng viên khoa Toán Thống kê.

Hội nghị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để lựa chọn phương pháp giảng dạy, đánh giá và điều kiện đảm bảo chất lượng các môn học của chương trình tiên tiến quốc tế do khoa Toán – Thống kê đảm trách. Các bài tham luận trình bày tại hội nghị bao gồm:

  • TS. Nguyễn Thanh Vân phát biểu khai mạc hội nghị và báo cáo tình hình thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế.
  • ThS. Hoàng Trọng trình bày tham luận phương pháp đánh giá và giảng dạy cho chuyên ngành Thống kê kinh doanh
  • TS. Huỳnh Thị Thu Thủy trình bày tham luận sự cần thiết của chuyên ngành Toán tài chính và  yêu cầu chuẩn đầu ra của chuyên ngành Toán tài chính theo chương trình tiên tiến quốc tê
  • ThS. Phạm Trí Cao trình bày tham luận những khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình giảng môn Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh cho chương trình tiên tiến Khóa 42.
  • ThS. Đào Bảo Dũng trình bày tham luận phương pháp giảng dạy và đánh giá môn Toán bậc đại học và điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình tiên tiến.

          Các giảng viên tham dự hội nghị cũng đã chia sẻ những trăn trở, những kinh nghiệm trong giảng dạy và những khó khăn khi chuẩn bị cũng như trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình tiên tiến. Ngoài ra, hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều bài viết từ các giảng viên của khoa Toán – Thống kê đề cập đến nhiều mảng hoạt động khác nhau của nhà trường gắn với chương trình tiên tiến. Các bài viết này đã được tập hợp thành “Kỷ yếu hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học chương trình tiên tiến quốc tế”. Hội nghị đã diễn ra thành công, thể hiện tâm huyết của toàn khoa, quyết tâm thực hiện thành công chương trình tiên tiến quốc tế UEH. 

-----

Tr Anh