logo

Tập huấn học liệu mở của sách Thống kê trong Kinh doanh và Kinh tế cho sinh viên đại học chính quy

21/03/2017

Khoa Toán - Thống kê phối hợp cùng NXB Cengage tập huấn sử dụng học liệu mở đi kèm với quyển sách Thống kê trong Kinh doanh và Kinh tế cho sinh viên đại học chính quy

Vào lúc 18h00 ngày 20 tháng 3 năm 2017, Khoa Toán - Thống kê phối hợp cùng Nhà xuất bản Cengage tập huấn sử dụng học liệu mở đi kèm với quyển sách  Thống kê trong Kinh doanh và Kinh tế cho sinh viên đại học chính quy. 

Tham gia buổi tập huấn có ThS Hoàng Trọng - Phó bộ môn phụ trách bộ môn Thống kê-Phân tích dữ liệu, ThS Bùi Thị Lệ Thuỷ-phó trưởng bộ môn Toán Kinh tế, đại diện nhà xuất bản Cengage và các sinh viên đang sử dụng giáo trình Thống kê trong Kinh doanh và Kinh tế cho học phần Thống kê ứng dụng trong Kinh doanh và Kinh tế

Giáo trình Thống kê trong Kinh doanh và Kinh tế được Đại học Kinh tế TPHCM kết hợp cùng nhà xuất bản Cengage mua bản quyền và Khoa Toán - Thống kê chịu trách nhiệm chuyển ngữ sang tiếng Việt để sử dụng làm giáo trình chính thức theo chương trình tiên tiến quốc tế UEH từ năm 2016.

Đi kèm với quyển sách là một nguồn học liệu mở bằng tiếng Anh phong phú và dồi dào để sinh viên có thể tự học và tự kiểm tra kiến thức bản thân. Đi kèm với mỗi quyển sách gốc sẽ có một mã code để người đọc có thể sử dụng để đăng ký và đăng nhập vào nguồn học liệu mở này.

---

Tr Anh