logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 11/04/2017 : chủ đề "Phân tích cụm và ứng dụng trong khai thác dữ liệu với R"

11/04/2017

Chiều ngày 11/04/2017, chuỗi sinh hoạt khoa học khoa Toán - Thống kê tiếp tục với phần trình bày của ThS Nguyễn Thảo Nguyên về chủ đề "Phân tích cụm và ứng dụng trong khai thác dữ liệu với R"

Vào lúc 14h00 ngày 11/04/2017 tại VPK Toán - Thống kê, chuỗi sinh hoạt khoa học khoa Toán - Thống kê tiếp tục với phần trình bày của ThS Nguyễn Thảo Nguyên về chủ đề "Phân tích cụm và ứng dụng trong khai thác dữ liệu với R". 

Nội dung buổi seminar tập trung vào các kỹ thuật phân tích cụm (tích tụ và phân chia) và giới thiệu một số ứng dụng trong khai thác dữ liệu kinh doanh. 

Các thành viên tham gia buổi seminar thực hành phân tích cụm trên R

---

Tr Anh