logo

HỘI THẢO KHOA HỌC “LỰA CHỌN TỐT HƠN CHO KINH TẾ VIỆT NAM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN”

15/05/2016

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập cùng thế giới, Nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạnh tranh thương mại quốc tế, sự dịch chuyển của các nguồn đầu tư… vậy lựa chọn nào là tốt hơn cho nền kinh tế Việt Nam? Hội thảo khoa học “Lựa chọn tốt hơn cho kinh tế Việt Nam: từ lý thuyết đến thực tiễn” được tổ chức lúc 08g00 sáng ngày 22/4/2016, tại hội trường A103 bởi Liên khoa Toán - Thống kê, Kinh tế và Hệ thống Thông tin kinh doanh, tập hợp những nghiên cứu mới nhất do các nhà nghiên cứu kinh tế Việt Nam thực hiện về các vấn đề kinh tế vĩ mô, các vấn đề phát triển, thị trường tài chính và hoạt động của khu vực doanh nghiệp.

Tham dự hội thảo có GS. James Riedel đến từ Đại học Johns Hopkins; Về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thanh Vân – Trưởng Khoa Toán - Thống kê, TS. Nguyễn Hoàng Bảo – Trưởng Khoa Kinh tế, TS. Trần Minh Thuyết – Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh doanh, cùng các các nhà nghiên cứu và các giảng viên trong và ngoài trường.

TS. Nguyễn Hoàng Bảo – Trưởng Khoa Kinh tế phát biểu khai mạc hội thảo

Toàn cảnh buổi hội thảo

Hội thảo được tổ chức gồm 2 phiên: phiên toàn thể và các phiên báo cáo song song.

Phiên toàn thể  GS. James Riedel, Johns Hopkins University với chủ đề "Is Vietnam Trapped on the Trail of the Tigers?"

Kết thúc phiên Báo cáo nghiên cứu toàn thể, hội thảo thực hiện phiên Báo cáo song song (Parallel Sessions) với 4 nhóm chủ đề:

[A] Các vấn đề kinh tế vĩ mô (Macroeconomic issues); Chủ tọa (chair): TS. Trần Minh Thuyết – Địa điểm (venue): Phòng A.103

[B] Các vấn đề phát triển (Development issues); Chủ tọa (chair): TS. Nguyễn Hoàng Bảo – Địa điểm (venue): Phòng A.212

[C] Các vấn đề tài chính & ngân hàng (Finance & Banking); Chủ tọa (chair): TS. Nguyễn Thanh Vân – Địa điểm (venue): Phòng A.306

[D] Các vấn đề trong doanh nghiệp (Firm issues), Chủ tọa (chair): TS. Huỳnh Văn Đức – Địa điểm (venue): Phòng A.314

 Trần Thị Tuấn Anh, ĐH Kinh tế TP.HCM với chủ đề "Kiểm định sự hội tụ thu nhập giữa các tỉnh thành ở Việt Nam bằng hồi quy không gian"

Hoàng Trọng, ĐH Kinh tế TP.HCM với chủ đề "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiên cứu thị trường tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP.HCM”

Hội thảo được tổ chức theo hình thức tuân theo thông lệ quốc tế và đã đạt được một số các thành công nhất định: tạo một cơ hội trao đổi học thuật và học hỏi lẫn nhau giữa các nhà khoa học với các chuyên môn khác nhau để phối hợp giải quyết những vấn đề nghiên cứu phức tạp, tạo cơ hội để các tác giả công bố kết quả nghiên cứu ban đầu, từ đó nhận các phản biện nhằm nâng cao chất lượng các bài nghiên cứu.

Khoa Toán – Thống kê